Vadehavsprojektet

"Oplevelsesøkonomi i og omkring Nationalpark Vadehavet" er det officielle navn på "Vadehavsprojektet". Projekt omsætter for 21 millioner kroner og har pt. 45 partnere. Sigtet er en styrkelse af områdets konkurrenceevne og beskæftigelse. Dette skal ske via en udvikling af områdets oplevelsesøkonomi og turisme.

Projekt er søgt af Sydvestjysk Udviklingsforum. SVUF er en forening med kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde. Vejen og Tønder som medlemmer. Projektet støttes af EU's regionalfond og Vækstforum i Region Syddanmark. SVUF er projektets tilsagnsmodtager og dermed det økonomiske og administrative omdrejningspunkt for projektet.

Midlerne i projektet er på forhånd disponeret til bestemte udviklingsopgaver. Der er derfor ikke fri midler, der kan søges til støtte for andre aktiviteter eller lokale projekter.

Projektet løber over 3 år. Resultaterne af udviklingsarbejdet vil løbende blive forankret i "Destination Sydvestjylland". En af kommunerne i fælleskab nyoprettet Destination Management Organisation (DMO) for området.

Vadehavsprojektet har fokus på 4 temaer. Det gælder naturen og kunsten samt det maritime og vadehavets mange produkter. Indenfor hver af disse søjler er der beskrevet 6 delprojekter med overskrifterne: Naturens skal formidles, Circular Vision, Nationalt Krondyrcenter, Kunstdestination Vadehavet, Maritime oplevelser og Vadehavets produkter.

Et 7. delprojekt: Innotour er tværgående. Det samme er en række funktioner og aktiviteter, der på et overordnet plan knytter projektet samme. Det gælder især udviklingen af en fælles strategi for den digitale formidling af Vadehavet og den organisatoriske opbygning af netværker og partnerskaber.

Med udpegning af Vadehavet til Nationalpark bliver der taget hånd om den enestående natur og kultur. Det sker via lov om nationalparker og midler på Finansloven. Vadehavsprojektet og den kommende DMO Sydvestjylland har en anden opgave. De bidrager direkte til udviklingen af områdets turisterhverv og dermed beskæftigelsen.

Portalen, www.vadehavsprojektet.dk, er den samlende projektetshjemmeside. Den vil være projektets udstillingsvidue ud ad til, med en offentlig del, der løbende informerer om projektforløbet, men også være et maskinrum for det samlede projekt, der indeholder referater, chatmulighed og andre informationer fra projekterne og deltagerne.

De nyudviklede produkter, filmklip, GPS-ruter, konceptture, udstillingsaktiviteter mm., vil således blive presenteret på denne portal, og projektet vil være med til at kvalificere de nye tiltag, der herefter vil blive markedsført på makrodestination Sydvestjyllands hjemmeside www.visitsydvestjylland.dk. Produkter der efter aftale frit vil stå til rådighed for andre relevante hjemmesider, der markedsfører destinationen.